23.2.12

Rekreativni tekači glede na motivacijo

Neodvisna raziskava o slovenskih rekreativnih tekačih glede na motivacijo. Posamezni tekači zastopajo različne motive, lahko tudi več hkrati, celo znotraj enega samega teka.

Z diplomskim delom želim dokazati, da so rekreativni tekači izjemno heterogena skupina. Kolikor je rekreativnih tekačev, toliko je tudi potencialnih porabnikov in vsak ima svoj razlog za tek. Število ljudi, ki tečejo, se hitro povečuje, zato želim z raziskavo nakazati na pomembnost podrobnejše obravnave rekreativnih tekačev.

Tek je zelo oseben, individualen šport in še zdaleč ne gre zgolj za telesno aktivnost. Vsak rekreativni tekač je individuum, vsak tek je drugačen, vsakič imamo različno stanje duha. Rekreativni tekači imajo različne motive za tek. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se s trditvijo strinjam. V zadnjem letu sem pretekel preko 1000 km in šel skozi fazo številnih motivov, ki so me spremljali na tekih. Udeležil sem se številnih organiziranih tekaških prireditev, pretekel sem tudi sloviti Berlinski maraton z več kot 40.000 tekači in približno milijon gledalci. Opažam, da se slovenske rekreativne tekače obravnava v večini primerov kot homogeno skupino.

Ni komentarjev: